Geen land zet klimaat op 1

Dit grafiekje laat zien wat we eigenlijk al weten: het klimaat krijgt niet de aandacht die het verdient. Volgens mijn analyse komt dat doordat de consument het probleem niet ziet en niet de juiste prioriteiten stelt.

Climate Change: No. 1 Problem of No Nation? Deze tabel laat zien hoe onbelangrijk de consument het klimaat vindt. Bron: Statista

De conclusie die de auteurs van het artikel trekken is dat klimaat in geen enkel onderzocht land op nummer 1 staat. Dat gebrek aan prioriteit zie je dan ook terug in het klimaatbeleid van deze landen. De klimaatafspraken van Parijs worden niet nagekomen1 en de uitstoot van CO2 stijgt zelfs nog verder2.

Consumenten in 21 landen kregen de vraag voorgelegd welke problemen in hun land het belangrijkste zijn. Klimaat werd zelden genoemd als het grootste probleem van het land waarin de consument leeft. Zelfs in minder ontwikkelde landen, die vaker de gevolgen van klimaatverandering ondervinden, wordt het niet veel hoger ingeschat.

Ik trek nog verdere conclusies: de consument interesseert het klimaat niet. En dat is logisch. De moderne consument3 is niet gericht op de lange termijn, wil geen verantwoordelijkheid en heeft geen zin om zijn leefstijl kritisch te bezien. Hij is alleen gericht op zijn eigen belang en brengt daarmee de toekomst van zijn (klein)kinderen in gevaar.

  1. Governments combined are taking baby steps to avert the climate crisis | https://unfccc.int/news/new-analysis-of-national-climate-plans-insufficient-progress-made-cop28-must-set-stage-for-immediate ↩︎
  2. Global CO2 emissions estimated to rise to record highs in 2023 – Standard and Poor | https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/101923-global-co2-emissions-estimated-to-rise-to-record-highs-in-2023 ↩︎
  3. Mijn analyse van de moderne consument is te vinden in het rapport ‘The modern Consumer, cause and remedy for the ecological crisis↩︎

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *