Vervuiling

De mens vervuilt de planeet op ongekende schaal. Milieuverontreiniging is overal en begint een bedreiging te vormen voor het leven op onze planeet en voor de menselijke gezondheid.