Natuur

De wilde natuur is in rap tempo aan het verdwijnen. Biodiversiteit gaat overal op de wereld achteruit. Dat brengt gevaren met zich mee. De volksgezondheid wordt bedreigd.

De Nederlandse natuur is ook hard achteruit gegaan. Gelukkig zijn er initiatieven die meer natuur op het boerenland beogen.

Land van Ons startte vanuit het idee dat burgers zélf kunnen zorgen voor verandering. Wij wachten niet totdat anderen biodiversiteit in onze landbouwgrond herstellen, we nemen het heft in eigen hand!

Land van Ons is een snel groeiende burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan 13.000 deelnemers. Op deze percelen land herstellen ze de biodiversiteit en het landschap en kunnen pachters duurzaam boeren