De stijgende zeespiegel

Mijn ouders hebben de watersnoodramp van 1953 van nabij meegemaakt. Ze kregen mensen te logeren wier huis was weggespoeld door het woeste water. Als Zeeuw van geboorte heb ik dus wel enige notie van een zeespiegel.

De stijgende zeespiegel is een gevolg van de klimaat opwarming. In mijn leven is het niveau zo’n 16 cm. gestegen en de verwachting is dat ik nog meer ga meemaken. Deze grafiek vind je op het KNMI klimaatdeshboard1.

De Deltawerken hebben ons land een stuk veiliger gemaakt. Helaas ging dat ten koste van veel landschappelijk schoon. Dijken werden versterkt en recht getrokken, waardoor pittoreske huisjes verdwenen. Ik fiets graag over de dijk in de Betuwe en daar zie ik nog maar heel weinig dijkhuisjes. Over het algemeen is het een saaie dijk, maar toch ben ik blij met de wijde vergezichten en het mooie rivierlandschap.

Door de zeespiegelstijging is een nieuwe ronde dijkverzwaring nodig. De Afsluitdijk wordt opgehoogd2 en dat zal met rivierdijken ook gaan gebeuren3. In Nederland zitten we betrekkelijk safe, maar elders op de wereld zorgt de stijging voor veel schade en menselijk leed.
Dat zag ik voor het eerst in een filmhuis in Arnhem, waar een documentaire4 werd getoond over een eilandengroep in de Stille oceaan. Inmiddels alweer jaren geleden, maar de beelden van langzaam onderlopende huizen en tuinen hebben wel indruk op me gemaakt. Het daar al bijna onleefbaar. Bewoners van het eilandrijk Tuvalu, dat dreigt te verdwijnen, krijgen asiel in Australië5.
Nu verschijnen er met enige regelmaat berichten over overstromingen en de vooruitzichten zijn niet best. Steden als New York, Miami en Jakarta worden bedreigd6. Ook delen van Nederland lopen gevaar. Dat is overigens al heel lang bekend. In mijn studietijd kwam ik al de uitdrukking ‘Amersfoort aan zee’ tegen. Op termijn zullen grote delen van Nederland onderlopen als er geen kostbare maatregelen worden getroffen7.

 1. Zeespiegel Nederland, jaargemiddelde – KNMI |
  https://www.knmi.nl/klimaatdashboard
  ↩︎
 2. Project Afsluitdijk | Rijkswaterstaat | https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/afsluitdijk ↩︎
 3. Maatregelen tegen overstromingen | Water | Rijksoverheid.nl | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/maatregelen-tegen-overstromingen ↩︎
 4. The Sinking of Tuvalu – 2007 | https://www.thesinkingoftuvalu.com/documentary ↩︎
 5. Bewoners eilandrijk Tuvalu, dat dreigt te verdwijnen, krijgen asiel in Australië
  https://nos.nl/artikel/2497294-bewoners-eilandrijk-tuvalu-dat-dreigt-te-verdwijnen-krijgen-asiel-in-australie ↩︎
 6. What countries and cities will disappear due to rising sea levels? | Live Science | https://www.livescience.com/what-places-disappear-rising-sea-levels ↩︎
 7. Drijvende steden, reuzenpompen: dit kan Nederland doen om níét te overstromen | RTL Nieuws | https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5337193/drijvende-steden-reuzenpompen-dit-kan-nederland-doen-om-niet-te-overstromen ↩︎

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *